Case: Ei toimivasta tiimistä toimivaksi - tunteet ja tiimi!

Tämä on tarina asiantuntijatiimistä, johon kuului kahdeksan henkilöä. Tiimin jäsenistä oli edellisen kolmen vuoden aikana vaihtunut puolet. Oltiin tultu tilanteeseen, missä työkuorma ei enää jakautunut tasaisesti ja esihenkilölle valitettiin lähes päivittäin toisten tekemisitä, tai tekemättä jättämisistä. Ilmapiirimittauksissa myös johtaminen sai huonot arviot.

Mitä siis jäi huomioimatta?

Aina kun tiimin tulee uusi jäsen tai joku poistuu, muuttuu tiimin dynamiikka. Jotta tiimi toimii tiiminä, pitää sen tiimiytyä. Tässä tiimissä viimeisen kolmen vuoden aikana on lähtenyt neljä ja tullut neljä henkilöä ja yhtään tiimin yhteistä kehityspäivää ei ole pidetty. Esihenkilö oli ansiokkaasti huolehtinut, että uudet henkilöt perehdytettiin kunnolla heille varattuihin tehtäviin. Hän ei kuitenkaan huomannut tai osannut pysähtyä miettimään miten heidät perehdytetään tiimiin tai tiimin jäsenenä olemiseen.  Näin ollen syntyi ”ei toimiva tiimi”. He olivat ryhmä, jossa jokaisella oli oma tehtävä ja vastuualue, jota he mustasukkaisesti varjelivat toisiltaan.

Millä sitten onnistuttiin?

Esihenkilö tajusi tarvitsevansa apua, kun henkilöstökyselyn tulokset tulivat. Lähdimme liikkeelle siitä, että täytyy oppia tuntemaan toisia paremmin. Tiimissä mietittiin sekä jokaisen yksilön että tiimin vahvuuksia. Lisäksi pidettiin yhteinen luontoretki jutellen muutakin kuin työasioita.  Tämän jälkeen syvennettiin toisten tuntemista sillä, missä olemme samanlaisia ja missä eroamme toisistamme.  Asioista, joista ei ole totuttu puhumaan työyhteisössä, on vaikeaa puhua ja se herättää tunteita. Kun heränneelle tunteelle antaa nimen ja siitä puhutaan yhdessä arvostavasti, niin keskinäinen luottamus ja avoimuus kasvavat huimasti.

Tämän jälkeen oli vuoro siirtyä miettimään tiimin olemassaolon tarkoitusta ja yhteistä tavoitetta. Kun oli saatu yhteinen ymmärrys siitä mitä tämä jengi tavoittelee yhdessä, oli aika kääntää katseet siihen minkälaista osaamista ja tekemistä se edellyttää. Palasimme samassa yhteydessä takaisin kunkin yksilön vahvuuksiin.  

Tiimi kehitti roolitusta ja työnjakoa uudelleen yhteiseltä pohjalta, miettien sidonnaisuuksia ja vaikutuksia myös sidosryhmiin. Jokainen kasvoi ja kehittyi tiimiläisenä ja löysi myös seuraavan kasvupaikkansa. Aika huikea muutos puolessa vuodessa!

Mitä ajatuksia heräsi? Haluatko jutella?

Soita 050 344 5779 / Marjut

Lue myös: Mitä huipputiimit tekevät eri tavalla kuin muut?