WayupOy-fasilitointi

Fasilitointi

Fasilitointi tarkoittaa ryhmän työskentelyn tavoitteellista ohjaamista erilaisissa tilaisuuksissa, kuten palavereissa ja työpajoissa. Fasilitoinnin tavoitteena on varmistaa, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti ja tasapuolisesti työskentelyyn. Meitä voi tilata fasilitoimaan erilaisia tilaisuuksia, missä ulkopuolisella koetaan olevan lisäarvoa.

Uskomme systeemisyyteen. Taustaoletuksena systeemisessä fasilitoinnissa on

  • Kompleksinen mukautuva systeemi
  • Jatkuvassa liikkeessä olevat prosessit
  • Ihmisten ja asioiden keskinäiset sidonnaisuudet ja suhteet
  • Tuotokset ja tapahtumat ovat vaikeasti ennakoitavia

Fasilitaattoreina nojaamme IAF:n (International Association of Fasilitators) määrittelemiin ydintaitoihin.

Kysy lisää fasilitoinnista: marjut@wayup.fi tai 050 344 5779.