Referenssejä

WayupOy-mentorikirja

Granlund tarjoaa työntekijöilleen mm. tuettua mentorointiohjelmaa. Tukeen kuuluu mentoreiden ja mentoroitavien rooliin liittyvää valmennusta sekä eri muodoissa olevaa tukea mentorointiparien yhteiselle matkalle. Toinen tällainen tuettu mentorointiohjelma päättyi lokakuussa 2023.

Mentorointiohjelma on osa Granlundin Paras Työpaikka -strategiaa. Taustalla on ajatus henkilöstön osaamisen jakamisesta ja hyvinvoinnin tukemisesta usein eri keinoin, joista valmentava mentorointi on yksi. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on vastata erilaisissa yhteyksissä tulleisiin toiveisiin saada tietotaito jakoon sekä tarjota tukea tiimien välillä.”

Minna Lappalainen, Henkilöstöjohtaja, Granlund Oy

Mentoroinnista hyötyy koko yritys

Mentorointi tarjoaa kollegiaalista tukea parhaimpien käytäntöjen jakamisen lisäksi ajatteluun, verkostoitumiseen sekä urakehityksen pohtimiseen. Organisaatiotason hyötynä voidaan mainita myös alueellisesti laajentuneet liiketoimintamahdollisuudet sekä erilaisten toimintamallien jalkautumiset eri organisaatio-osien välillä.

Sydänliiton organisaatiouudistuksen jälkeen tapahtui jotain, mitä kukaan ei osannut aluksi hahmottaa. Osalla henkilökunnasta tuli työssä jaksamisen haasteita, osa koki tilanteen mahtavaksi mahdollisuudeksi, osaa muutos ei hetkauttanut juuri mitenkään ja osa päätyi vaihtamaan työpaikkaa. Uusia rekrytointejakin tehtiin.

"Viestit olivat selvät: tällaisena tilanne ei voi jatkua ja tarvitaan toimenpiteitä. Samalla oli tunnustettava, että omin voimin tästä ei päästä eteenpäin"

Marjaana Lahti-Koski

Päädyttiin prosessiin missä yhdistettiin koko organisaation yhteisiä työpajoja sekä esihenkilöiden ja johtoryhmän valmennuksia. Prosessi kesti marraskuusta 2022 kesäkuuhun 2023. Syyskuussa 2023 saatiin henkilöstötutkimuksen tulokset, jotka vahvistivat saavutetut positiiviset muutokset.

Petri-luukkonen
Petri Luukkonen

”Vetäessäni Lindströmin Kaakkois-Suomen yksikköä, halusin saada johtoryhmästä parhaan irti. Meillä oli mielestäni varsin avoin ja keskusteleva jory jo ennen valmennusta, mutta sen jälkeen olemme käsitelleet sellaisia asioita, mitkä eivät normaalisti tule esille. Vaikeista asioista keskusteleminen ja niiden käsittely kasvatti entisestään avoimuutta ja tiimihenkeä. Eli mahtava kehitys tiiminä!

Haluan nostaa erityisesti esiin Marjutin tavan käsitellä haastavaa tilannetta, jossa kahden henkilön välille syntyi ”pingismatsi”. Marjut antoi tilanteen hetken aikaa edetä, kunnes keskeytti napakasti ja antoi suoran palautteen. Marjut sai hänet pysähtymään ja myöntämään oman tunnekokemuksen aiheuttaman kuulemattomuuden. Kun tämä kaikki tapahtui toisten silmien alla, koko tiimi pääsi oppimaan. Ilman tätä valmennusta ja ilman sitä tilannetta, nämä hyvin erilaiset henkilöt eivät olisi löytäneet toisiaan.

Aina löytyy kipupisteitä ja kehityskohtia. Omaan hyvyyteen voi helposti sokaistua. Siihen miinaan ei kannata ajautua, että meillä on todella hyvä johtoryhmä, emmekä tarvitse kehitystä. Kun asioista opitaan puhumaan yhdessä, luottamus kasvaa. Kun ryhmädynamiikka saadaan johtoryhmätyöskentelyä tukevaksi voimaksi, vaikutukset näkyvät myös tuloksissa.”

Petri Luukkonen
CEO, SataPirkan Asemat Oy
Nina-kopola
Nina Kopola

”A great thank you to Marjut for very inspirational and skillful coaching sessions. Good, open, challenging questions brought my thinking forward in a very positive way. The focus is always on the person and the availability to grow and to learn to see things from broader perspective. This was exactly what I was looking for!”

Nina Kopola
Director General, CEO at Business Finland

Salla-ibrahim
Salla Ibrahim

”During the 6 month journey I was amazed by the talent that Marjut has as a trainer and facilitator. Her skills in creating psychologically safe environment and building trust inside the group was something very special. She also made me truly understand the power of figuring out things your self and nurturing the self efficacy in the coachee/trainee. In addition her lively and positive personality makes it a blast to work with her! I would definitely recommend Marjut if you are looking for a seasoned coach, trainer or facilitator.”

Salla Ibrahim,
Co-Founder, Performance Psychologist at Laavu

wayup-Paula-Winberg
Paula Winberg

”Sinulla on kyky tukea, kannustaa, vaatia, palkita siten, että osallistujan on helppo omaksua ja oppia uusia taitoja sekä muuttaa kaavamaista, ratkaisukeskeistä ajattelua kohti oivalluttavaa ja valmennettavaa tukevaa mallia. Käytännönläheinen oppiminen alkaa ensimmäisestä yhteisestä kohtaamisesta ja etenee systemaattisesti kohti uuden taidon kasvattamista sekä käytäntöön vientiä. Suosittelen Marjut Alataloa vahvasti kaikille, jotka joutuvat kohtaamaan ihmisiä erilaisissa työelämän tilanteissa.”

Paula Winberg

Lisää suosituksia voit lukea Marjutin LinkedIn-profiilista.