WayupOy-Mentorointi

Mentorointi

Mentorointi on yhteistyösuhde, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää oppimista ja osaamista sekä tukea aktorin ammatillista kasvua. Mentorointi on menetelmänä yksinkertainen ja perustuu mentoroitavan eli aktorin ja mentorin väliseen vuorovaikutukseen. Toteutamme ennen kaikkea yritysten sisäisiä mentorointiohjelmia.

Mentorointi on perinteisesti koettu tiedonsiirtona konkarilta tulokkaalle. Tutkimusten mukaan se ei enää sellaisenaan kanna, vaan tarvitaan aitoa vuoropuhelua ja luottamuksellisuutta mukaan mentorointisuhteeseen, jotta mentoroitava kokee sen hyödylliseksi. Valmentaessamme mentorointiohjelmia lupaamme auttaa ohjelman rakentamisessa ja parien mätsäytyksessä, sekä kouluttaa mentorit että mentoroitavat omiin rooleihinsa. Mentoreita tuemme valmentavan ajattelutavan omaksumisessa ja oman mentoriroolin kehittämisessä. Mentoroitavia tuemme oman tavoitteen määrittelyssä, valmennettavana olemisessa sekä aktiivisen mentoroitavan roolin omaksumisessa.

Tyypillinen mentorointiprosessi

  1. Ohjelman tavoitteiden määrittely ja viestintäsuunnitelma
  2. Hakulomakkeet ja tavat
  3. Parien mätsäys
  4. Mentorien koulutus
  5. Mentoroitavien koulutus
  6. Yhteiset aloitus-, väli- ja lopetussessiot
  7. Ohjelman päätös ja seuraavan suunnittelu

Valmentava mentorointi – Opas tehokkaaseen vuorovaikutukseen

Kirja on käytännönläheinen opas mentorille ja mentoroitavalle, jotka haluavat soveltaa valmentavaa ajattelu- ja toimintatapaa kahdenvälisessä yhteistyösuhteessa. Teoksen käytännön esimerkkien ja vinkkien avulla on mahdollista rakentaa molempia osapuolia hyödyttävä luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa molemmat oppivat toinen toisiltaan. Valmentavan mentoroinnin työkaluista myös jokainen esihenkilö ja johtaja pystyy ammentamaan paljon uusia näkökulmia ja työkaluja oman johtamisensa vahvistamiseksi.

Valmentava mentorointi -kirjan löydät täältä >>

WayupOy-mentorikirja

Kysy lisää mentoroinnista: marjut@wayup.fi tai 050 344 5779.