WayupOy-coaching

Coaching

Jokaisella johtajalla, yrittäjällä, kasvusta ja kehityksestä kiinnostuneella henkilöllä ja tiimillä tulee hetkiä, joissa ulkopuolisesta sparraajasta on hyötyä. Ollaan esimerkiksi jumissa oman ajattelun kanssa, tai halutaan murtaa totuttuja toimintatapoja, kehittää jotain uutta. Olemme ICF:n (International Coaching Federation) sertifioimia coacheja, joilla on pitkä kokemus executive tason coachingista. Tarjoamme sekä yksilö-, ryhmä- että tiimicoaching palveluita.

"Coaching on tavoitteellinen prosessi, jossa coach auttaa asiakasta asettamaan ja saavuttamaan tavoitteita kysymällä, kuuntelemalla, haastamalla rajoittavia uskomuksia ja auttamalla asiakasta tarkastelemaan eri vaihtoehtoja."

Tuntematon

Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.”

International Coaching Federation (ICF), Finland Charter Chapter


Kun johtaja tarvitsee ajatusten tuulettamista ja asioiden pohtimista uusista näkökulmista, ulkopuolinen coach toimii rinnallakulkijana, sparraajana ja haastajana. Näin johtajan koko johtamispotentiaali saadaan valjastettua käyttöön ja mieli pysymään kirkkaana. Coaching on aina prosessi, jossa coach sparraa ja haastaa ajattelmaan tietyn väliajoin, ja jonka kesto sovitaan aina asiakkaan tarpeen mukaan. Kehitys kuitenkin tapahtuu pääosin tapaamisten välillä, kun coachin herättämä ajattelu törmää aitoihin arjen tilanteisiin ja haasteisiin.

Yksilöcoachingissa kyse on oman ajattelun ja toiminnan reflektoinnista, itsetuntemuksen syventämisestä ja tavoitteellisesta kehittymisestä. Coachingin tavoitteena voi olla esim. oman totutun johtamistavan reflektointi ja muutoskohteiden tunnistaminen, haastavien tilanteiden käsittely, johtamispalaute tai vaikkapa seuraavan itselle tärkeän askeleen löytäminen.

Ryhmäcoaching on ryhmässä tapahtuvaa yksilöcoachingia. Ryhmällä on siis yhteinen teema, mutta jokaisella voi olla oma tavoite. Ryhmä kokoontuu yhteen kehittämään esimerkiksi johtamistaan tai vaikuttamistaitojaan coachin avulla. He voivat myös etsiä uusia näkökulmia, voimavaroja ja käytännön ratkaisuja omiin arjen haasteisiinsa.

Tiimicoachingissa tiimillä on yhteinen tavoite, jota he työstävät coachin avulla. Esimerkiksi ratkaisevat jonkin ongelman tai vaikka vain kehittävät omaa toimintaansa. Tiimicoaching on tehokas ja vaikuttava menetelmä oppia yhdessä ja samalla saada aikaan tuloksia.

Kysy lisää coachingista: marjut@wayup.fi tai 050 344 5779.