WayupOy-johtamisvalmennukset

Johtamisvalmennukset

Johtaminen on palveluammatti, jossa on hyvä ymmärtää, kuinka omalla toiminnallani voin auttaa tiimiä parhaisiin mahdollisiin suorituksiin. Henkilöstön on voitava hyvin, jotta asiakkaat ovat tyytyväisiä ja yhtiö menestyy.

”Johtajan pitää haluta auttaa muita kasvamaan ja onnistumaan. Palveleva johtaminen keskittyy huolehtimaan kokonaisuudesta ja siitä, että hänen oma porukkansa voi menestyä. Se painottaa työntekijöiden kuuntelemista, voimaannuttamista ja kunnioittamista. Tutkimusten mukaan se vahvistaa luottamusta, luovuutta, työhön sitoutumista ja oikeudenmukaisuuden kokemusta. Lisäksi se parantaa tehokkuutta ja tiimien innovatiivisuutta.”

Jari Hakanen
TTL:n tutkimusprofessori

Tarvitaan siis vähän vähemmän asioiden ja työn johtamista ja entistä enemmän valmentamista. Luottamuksen rakentamiseen tarvitaan dialogia. Dialogilla tarkoitamme erilaisten näkemysten jakamista, yhdessä ajattelemista ja pohtimista, yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen kehittämistä. 

Johdon on hyvä olla avoin, kysyä ja kuunnella missä ja miten voisimme olla parempia. Palaute on kehittymisen elinehto ja saadun palautteen pohjalta pitäisi olla valmiutta sekä halua kehittää toimintaa. Rakentava palautekulttuuri ja psykologinen turvallisuus ruokkivat jatkuvan oppimisen ilmapiiriä ja vahvistavat yrityksen ketterää reagointia markkinassa tapahtuviin muutoksiin. Kuka tätä ei siis haluaisi omaan organisaatioonsa?

Johtoryhmävalmennus

Johtoryhmävalmennus on aina räätälöity prosessi, jossa tavoitteena on rakentaa strategisen tason tiimi, joka pelaa hyvin yhteen varmistaen organisaation tulevan menestyksen. Strategisen tason johtotiimi kykenee tarkastelemaan omaa toimintaansa ja johtamista organisaation kokonaisuuden eikä vain eri vastuualueiden tai olemassa olevien organisaatiorakenteiden näkökulmasta

Muutamia vuosia sitten tehtiin tutkimus, jossa yrityksen menestymisen tärkeimmäksi esteeksi tunnistettiin strategisen tason yhteistyön puute. Hyvin toimiva johtoryhmä, tai pikemminkin johtotiimi, ei siis ole vain tiedotusfoorumi, vaan olennaisia asioita eri näkökulmista työstävä, ideoiva ja eteenpäin vievä strategista päätöksentekoa tukeva ryhmä.

Johtoryhmän tyypillisimpiä haasteita ovat

  • Strategia ei elä arjessa: palaverit ovat raportointitilaisuuksia tai operatiivisten tulipalojen sammuttamista. Strateginen keskustelu ja yhteisen ymmärryksen varmistaminen jää liian vähälle, jolloin tuhlataan aikaa ja energiaa säntäilemällä sinne tänne. Johtoryhmän fokus ei ole riittävän kirkas. Toimintaa ohjaa liikaa operatiiviset asiat!
  • Muutoskyvyttömyys: ei osata luopua mistään tekemisestä, vaan otetaan uusia asioita tai kehityskohteita kaiken arjen tekemisen päälle. Johtoryhmä esimerkiksi olettaa, että organisaation muutosjoustavuus on samaa luokkaa kuin heillä itsellä. Muutosprosessien seuranta ontuu pahasti ja suurin osa muutoksista jää toteutumatta tai niiden hyödyt saamatta. Yksilön muutosjoustavuus tarkoittaa kykyä selvitä tehokkaasti odottamattomista tapahtumista, sopeutua muutokseen sekä ennakoida uhkia. Joustava työyhteisö tarkoittaa luottamukseen, keskinäiseen arvostukseen ja avoimuuteen perustuvaa kehittämismyönteistä yhteisöä.
  • Yhteistyön puute: oman vastuualueen tarpeet menee koko organisaation edun edelle. Osaoptimoidaan yrityksen tulosta omien tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä näkyy esimerkiksi resurssikeskusteluissa: ”minä tarvitsen…”
  • Puutteita tavoitteissa: varsin usein johtoryhmän toiminnalta puuttuu tavoitteet. On organisaation menestymiseen liittyviä tavoitteita, mutta ei johtoryhmän toimintaan liittyviä. Tai jos niitä on, ovat ne varsin löyhät, jolloin oman vastuualueen tavoitteet ohjaavat eniten toimintaa. Myöskään yhteisesti sovittujen asioiden tekemättömyyteen tai niiden ohjaavuuteen ei puututa.
  • Johtamisen johtaminen hukassa: jokainen johtoryhmäläinen johtaa miten johtaa, ei ole yhteisiä johtamiskäytänteitä tai riittäviä ohjureita. Tällöin johtajat vievät organisaatiota kukin omaan suuntaansa ja henkilökunta ei tiedä ketä seurata.

Kysy lisää johtoryhmävalmennuksista: marjut@wayup.fi tai 050 344 5779.

Esihenkilövalmennus

Tuloksellinen toiminta edellyttää ihmisten johtamisen taitoa. Ihmisten johtamisen taitoa ei saada synnyinlahjana, eikä siinä tulla valmiiksi koskaan. Siksi räätälöimme valmennukset organisaation ja esihenkilöiden tarpeen mukaan.

Esimiesten ja johtajien vastuulla on mm. organisaation toiminta ja tuloskyky. Tähän kun lisätään halu ja tarve johtaa hyvin ihmisiä, jotta he ovat tuottavimmillaan, niin kyllä tiimin johtaminen on todella vaativaa. Usein esihenkilöt kokevat jäävänsä kovin yksin paineiden alle. Siksi valmennuksissamme keskitytään oikeiden arjen haasteiden ratkaisemisen tukemiseen, rohkeuden ja puuttumiskyvykkyyden kasvattamiseen sekä vertaisoppimiseen.

Valmennusmatka on aina ensin matka itseen ja omiin uskomuksiin, jotta todellinen kehittymistarve saadaan esiin. Esihenkilön aika on kallisarvoinen resurssi, jota kohdentamista aivan liian harvoin kyseenalaistetaan – tässä valmennuksessa tulemme kyseenalaistamaan mihin esihenkilö käyttää aikansa. Tämän lisäksi treenaamme olennaisia taitoja, kuten esim. vastuuttamista, palautetaitoja ja arvostavaa puuttumista.

Tilanteita, joissa tyypillisesti esihenkilöitä valmennetaan

  • Johtamiskulttuurin muutos: halutaan yhtenäistää johtamiskulttuuria tai esim tuoda valmentavaa kulttuuria johtamiseen
  • Johtamisarvio: on tehty henkilöstölle kysely johtamisesta ja sieltä on noussut esiin kehitystarpeita esim palautteisiin, viestintään, puuttumiseen, tasapuolisuuteen…
  • Uudet esihenkilöt: esihenkilöiden vaihtuvuus
  • Kilpailutilanne: ihmisten johtaminen on valittu selkeästi kilpailuvaltiksi - näkyy esim. rekrytoinnin haasteissa vs helppoudessa

Kysy lisää esihenkilövalmennuksista: marjut@wayup.fi tai 050 344 5779.