Valmentajamme

Marjut Alatalo, WayUp Oy:n toimitusjohtaja

Marjutilla on pitkä kokemus johtajien ja johtoryhmien kehittämisestä. Valmentava ote, systeemisyys, tavoitteellisuus sekä henkinen kasvu ohjaavat Marjutin ajattelua ja toimintaa. Mikäli kaipaat executive tasoista coachia tai valmentajaa, niin kannattaa ehdottomasti tutustua häneen.

Syötimme tekoälylle Marjutin saamia palautteita ja näin se kiteytti Marjutin vahvuudet ja toimintatavan:

🌞 Marjutin vahvuudet valmentajana, fasilitaattorina ja coachina ovat monipuoliset. Hän luo harjoituksissaan lämpimän ja avoimen ilmapiirin, mikä yhdessä positiivisen hengen kanssa valaisee tilaisuuksia. Marjut saa kiitosta erityisesti innostavista ja taitavista valmennuksista, joissa käytetään hyviä, avoimia ja haastavia kysymyksiä ajattelun eteenpäin viemiseksi positiivisella tavalla.

🌞 Marjutin luotsaama valmennushetki painottuu aina ihmisiin ja valmiuteen kasvaa sekä oppia laajemmasta näkökulmasta. Hänen kykynsä tukea, kannustaa, vaatia ja palkita tekee oppimisesta helppoa. Marjutin käytännönläheinen ohjaus alkaa ensimmäisestä kohtaamisesta ja etenee systemaattisesti kohti oivalluksia, uusien taitojen omaksumista ja niiden käytäntöön viemistä.

🌞 Asiakaspalautteiden perusteella Marjut erottuu muista valmentajista erityisesti lahjakkuudellaan luoda psyykkisesti turvallinen ympäristö ja rakentaa luottamusta ryhmän sisällä. Hänen valmennustyylinsä on inspiroiva, ja hän osaa soveltaa eri tilanteisiin erilaisia taktiikoita. Marjutin dynaamisuus, avoimuus ja energia yhdistettynä kykyyn kuunnella, ymmärtää ja löytää ratkaisuja tekevät hänestä erinomaisen ammattilaisen.

🌞 Marjutin maanläheinen valmennustyyli pitää prosessit yksinkertaisina ja konkreettisina. Hän korostaa johtamisen olevan prosessi, joka vaatii aktiivista osallistumista. Marjut on rohkaiseva, positiivinen ja ammattitaitoinen valmentaja, jonka kanssa työskentely koetaan tuottavaksi, onnistuneeksi ja hauskaksi. Hän inspiroi, motivoi ja tukee koulutettaviaan monipuolisesti.

Ota yhteyttä: marjut@wayup.fi tai 050 344 5779.

Yhteistyökumppanit

Valmentajat:

Peter Peitsalo, GROW training

Sanna-Riikka Valtonen, Rohkea Development Oy

Tiina Heinonen, Greengate Coaching

Yhteistyötahot:

Coaching Company Finland

Corporate Condition

Modular Learning Processes DiSC arvioinnit

Genos Tunneälyarvioinnit