WayupOy-homepage

WayUp Oy - Johtamisen kehittäminen

Nimemme mukaisesti autamme asiakkaitamme kehittymään tavoitteellisessa ihmisten johtamisessa, olipa kyseessä sitten johtoryhmä, esihenkilö tai matriisissa johtava asiantuntija. Isona ohjaavana tekijänämme on tavoitteellisuuden ja kestävän hyvinvoinnin yhdistäminen. Räätälöimme valmennukset yhteistyössä asiakkaan kanssa varmistaen sekä yksilöiden kehityksen että organisaation tuloksellisuuden. Keinoina käytämme valmentavaa otetta, fasilitointia, coachingia ja mentorintia. Nojaamme vahvasti valmennuksissamme sekä tutkittuun teoriatietoon että käytännön kokemukseen.

Elämme varsin kompleksisessa maailmassa, jossa kukaan yksinään ei pysty hallitsemaan menestymisen kannalta olennaisia asioita ja samalla jatkuvasti kehittymään pysyäkseen kehityksen kärjessä. Siksi tarvitsemme toisiamme. Erilaisten ihmisten kyky toimia yhteen määrittää pitkälti toiminnan tuloksellisuuden.

”Menestyäkseen on organisaatiolla oltava selkeä suunta. Silti väitän, että ihmiset ovat se yrityksen tärkein voimavara. Jolloin johdon tärkein tehtävä ei ehkä olekaan luoda entistä parempia strategioita, vaan saada strategia elämään arjessa. Niin, että ihmiset voivat samaistua siihen, ymmärtävät mikä oma rooli on koko tässä kokonaisuudessa.”

Marjut Alatalo
Toimitusjohtaja, WayUp Oy

”Nuoret toivovat tulevaisuuden työelämältään menestyksen sijaan ihmisläheisyyttä ja merkityksellisyyttä, sekä yhteisen hyvän korostamista.”

TYÖ2030-ohjelmajohtaja Sanna Kulmala