Tunneälykäs johtoryhmä on avain yrityksen menestymiseen

Tutkimusten mukaan tunneälykäs johtajuus on yksi avaintekijöistä menestyvien organisaatioiden taustalla. Esimerkiksi World Economic Forum on listannut tunneälyn yhdeksi 2020-luvun tärkeimmäksi työelämätaidoksi.

Tunneäly on kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia ja muiden tunteita. Tunneälykäs johtajuus ja tiimien tunneälykkäät taidot ovat yhteydessä parempiin suorituksiin ja tämä pätee myös johtoryhmään.

”People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you make them feel”      

Maya Angelou

Johtoryhmän tunneäly tarkoittaa kykyä havaita ja käsitellä tunteita niin johtoryhmän sisäisessä työskentelyssä kuin tunteiden johtamista koko organisaatiossa. Esimerkiksi erilaiset konfliktit tyypillisesti vaikuttavat pitkittyessään organisaation tehokkuuteen ja tuottavuuteen.

Tunneälykäs johtoryhmä kykenee käsittelemään näitä konflikteja avoimesti ja rakentavalla tavalla, jolloin ilmapiiri paranee ja työntekijöiden hyvinvointi lisääntyy. Tunteiden käsittely myös johtaa parempaan yhteistyöhön ja innovatiivisuuteen organisaatiossa.

Tunneälykkyys ei ole pehmoilua, vaan rankkaa duunia. Se ei ole täydellistä hallintaa tunteista, manipulaatiota, pelkkää sosiaalista älykkyyttä, tai synnynnäinen taito. Eikä myöskään ilmene samalla tavalla kaikilla ihmisillä, vaan se voi olla yksilöllistä ja tilannekohtaista.

Lyhyesti sanottuna se on kyky ymmärtää, hallita ja soveltaa tunteitaan ja hyvinkin erilaisissa tilanteissa tapahtuvaa muiden tunteiden ymmärtämistä sekä empaattista ja rakentavaa käsittelyä.

Esimerkki tunneälykkäästä ja ei tunneälyä omaavasta yrityksestä

Yritys A:n johtoryhmä käsittelee säännöllisesti ja avoimesti yhtiön sisäisiä konflikteja tai niiden siemeniä pyrkien ratkaisemaan asioita yhdessä kehittämällä – ei ylhäältä sanelemalla. Yritykseen on luotu prosessi, jonka tavoitteena on parantaa henkilöstön sitoutumista sekä motivaatiota. Prosessi mahdollistaa kaikkien osallistumisen ja siihen kannustetaan kaikin keinoin. Jokainen, työroolista riippumatta, voi jakaa ideoitaan ja osoittaa halukkuuttaan osallistua toiminnan kehittämiseen.

Yritys B on tunnettu kilpailuhenkisestä kulttuuristaan, jossa henkilöstön suorituskykyä mitataan tiukkojen numerotavoitteiden perusteella. Johtoryhmässä arvostetaan ennen kaikkea voittamista ja menestystä. Henkilöstön kannustimet perustuvat pelkästään yhtiön taloudelliseen menestykseen. Yritys ajautui kuitenkin vaikeuksiin. Ensin lähtivät avainhenkilöt ja lopulta merkittävä joukko koko henkilökunnasta irtisanoutui, koska he kokivat olevansa pelkkä voittoa maksimoiva resurssi.

Kuinka kehittää tunneälykkyyttä johtoryhmässä?

Tunneälykäs johtoryhmä -valmennuksessa treenaamme seuraavia asioita:

  • miten tunnistaa omat ja toisen tunteet
  • miten niistä kannattaa keskustella, eli miten reagoida tunteita herättävissä tilanteissa
  • miten omia tunteita voi säädellä ja hallita ja miten auttaa toisia tunteiden käsittelyssä
  • miten johtaa organisaation tunneilmastoa

Soita niin jutellaan tarkemmin.

Marjut 050 344 5779

Lähteitä

"Emotional Intelligence and Positive Organizational Leadership: A Conceptual Model for Positive Emotional Influence." McClellan J. and DiClementi G.

"A model of emotional intelligence and conflict management strategies: a study in seven countries." Rahim M.A., Psenicka C., Polychroniou P., Zhao J-H., Yu C-S., Chan KA., and van Wyk R.

"Emotions and psychophysiological responses in organizational social interaction." Salminen M.

"The Relationship between Emotional Intelligence and Effective Leadership in High-Performing Organizations."  Guillén l., Staggers N. and Williams M.

"Emotional Intelligence and Team Performance: Theoretical Foundations and Empirical Evidence."  Urch Druskat V. and  Wolff SB.