Konfliktikompetenssi - mitä se on?

”Siellä missä on ihmisiä, on myös konflikteja. Kun ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa, heidän välilleen tulee väistämättä näkemyseroja; toisen käytös tai ajattelutapa alkaa jossain vaiheessa arsyttää, yksi loukkaa ja toinen loukkaantuu, joku ymmärtää väärin, yksi poikkeaa yleisitä normeista ja tulee sanomista, jne. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa konflikteja ei voi välttää.”

Eveliina Salonen

Kuten Eveliina kirjassaan sanoo, ihmisyyteen kuuluu konfliktit. Ne ovat itse asiassa välttämättömyys kasvun ja kehityksen kannalta – uskallan väittää niin. Nimittäin, jos olisimme aina samaa mieltä tai katsoisimme asioita samoilla silmälaseilla, jäisi meiltä paljon huomaamatta ja hyviä ideoita syntymättä.

Konfliktien taustalla on pääsääntöisesti vuorovaikutukseen liittyvä haaste. Nämä vuorovaikutushaasteet voivat johtua esimerkiksi erilaisesta arvomaailmasta, kommunikointityylistä, luottamuksen tai arvostuksen tunteen vajeesta, temperamentista tai erilaisesta muutos- tai riskinottokyvystä.

Konfliktikompetenssi

Konfliktikompetenssillä tarkoitan sitä, että osataan ”riidellä” rakentavasti. Riitely rakentavasti edellyttää meiltä kaikilta vastavuoroisuutta, eli halua ymmärtää mitä toinen tarkoittaa tai miten hän ajattelee asiasta ja kykyä sietää epämiellyttävää olotilaa.

  • Ensimmäinen onnistumisen edellytys on se, että tunnistaa ja hyväksyy omat negatiiviset tunteensa: kiukun, ärtymyksen, vihan, pettymyksen, jne. Kyvyttömyys kohdata omia tunteita estää tehokkaasti rakentavan riitelyn ja johtaa yleensä syyttelykierteeseen.
  • Toinen edellytys on, että haluaa ymmärtää toisen näkökantaa ilman taka-ajatuksia - on utelias erilaisuudelle. Kyky kohdata erilaisia näkökulmia ja myötää, että minun näkemykseni on vain yksi osa kokonaisuutta, auttaa avoimeen vuorovaikutukseen. Opettele kysymään minimissään kolme kysymystä toiselta, ennen kuin luot oman mielipiteesi hänen ajattelustaan tai ideoistaan.
  • Kolmas edellytys on se, että haluaa kiistasta huolimatta hyvää, jolloin pitää myös kyetä myöntämään virheensä, osata pyytää ja antaa anteeksi tai vaikkapa pyytää apua. Eli osoittaa oman keskeneräisyytensä.

Eveliina kirjoittaa, että mikäli työyhteisössä ei ole kykyä sietää hankauksen aiheuttamaa epävarmuutta, konfliktien olemassaolo helposti kielletään tai niitä vähätellään. Pahinta mielestäni on, jos konfliktit lakaistaan maton alle, sillä jossain kohtaa ne räjähtävät käsiin. Räjähdyksen aiheuttaja voi olla hyvinkin pieni ja epäoleellinen juttu kokonaisuuden kannalta. Itse kutsun tätä ns. lumipallo-efektiksi. Kun pienen pallon pistää pyörimään mäkeä alas, se kasvaa ja mitä suuremmaksi se tulee, niin sitä suuremmaksi myös vauhti kiihtyy. Lopulta joku pieni juttu poksauttaa koko pallon, jolloin kertynyt lumi hautaa alleen kohdalle sattuneet esineet/asiat.

Konfliktitaitoja voi ja kannattaa kehittää

Kuten missä tahansa asiassa, myös omaa konfliktikompetenssiä voi kehittää. Paremman itsetuntemuksen kautta oppii tunnistamaan omat sudenkuopat, eli suojautumis-/puolustusmekanismit. Kun oppii tunnistamaan ne riittävän aikaisessa vaiheessa, niin pystymme muotoilemaan ne uudelleen, jolloin on mahdollista riidellä rakentavasti.

Tiimin tuottavuus ja hyvinvointi kasvavat, kun ymmärrys toistemme tarkoitusperistä sekä vuorovaikutus- ja toimintatyylieroista kasvavat.

Kysyin MLP Modular Learning Processes Oy:n Anne Kamajalta, että miten DiSC-konfliktiprofiili auttaa kehittämään omaa konfliktikompetenssia?

”Kokemuksiini pohjautuen Suomessa ei aina työyhteisöissä uskalleta ja osata olla rakentavasti erimieltä, vaikka se olisi todella tarpeellista ja hyvä asia. Jollain tavalla sitä helposti vältellään. Se, että ollaan eri mieltä, ei tarkoita, että riidellään.  Työyhteisöille olisi kuitenkin hyvä asia, että erilaiset näkökulmat tulisivat esille vaikka ennen päätöksen teko ja erilaisuutta todella hyödynnettäisiin. Konfliktiprofiili auttaa meitä olemaan asioista rakentavasta erimieltä, joka varmasti takaa paremman loppu tuleman.

On aika selvää, että erilaisten näkökantojen jälkeen, lopputulema on varmasti parempi ja laadukkaampi.”

Kysy lisää ja pyydä tarjous konfliktikompetenssin kehittämisestä: marjut@wayup.fi tai 050 344 5779.

Lisätietoa

Lue asiakastarinoistamme Petri Luukkosen tiimistä.

Lähde: Eveliina Salonen, JOHDA ENERGIAA kohti uusiutuvaa organisaatiota, Basam Books, 2020

Everything DiSC® Productive Conflict -konfliktiprofiili lisää itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään henkilökohtaista toimintatapaa konfliktitilanteissa.

  • kuvaa sekä tuhoavaa että rakentavaa käyttäytymistä,
  • opettaa hallitsemaan konfliktitilanteita ja
  • auttaa luomaan henkilökohtaisen toimintamallin konfliktitilanteita varten.