Johtaminen muuttuu – johtaja, näe ihminen!

Tulevaisuuden työelämässä korostuvat inhimilliset taidot, eikä esihenkilötehtävissä menesty enää ilman empatiakykyä, väittää Mari Valosaari. Uudessa johtamiskirjassaan myös Tommy Hellsten toteaa, että läsnäolo, tietoisuus ja kuunteleminen ovat supervoimia, joita myös johtajien tulee osata.

”Työni kautta olen istunut hyvin pitkään aidon ihmisyyden äärellä ja olen kokenut olevani aitiopaikalla ihmisyyteen. Olen nähnyt sen, joka tekee meistä kaikista samanlaisia huolimatta siitä, että olemme kaikki erilaisia. Se on syvä nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen tarve. Se on syvällä meissä, me kuljetamme sen myös mukanamme työpaikalle.”

Hellsten korostaa, että kun ei tule nähdyksi, ihmisyys katoaa. Ja se on hänen mielestään varsin traumaattinen kokemus.

Johtaminen on muutoksessa

Johtamisen tulee luoda turvaa ja palvella tiimiä, sillä työn ilo ja luovuus ovat yhteydessä ihmisyyteen. Se edellyttää johtajalta inhimillisyyttä, viisautta ja erilaisten ihmisten ymmärtämistä. Hellsten sanoo, ettei voi johtaa, ellei näe toista. Ja näkemisellä hän ei tarkoita fyysistä kasvokkain näkemistä, vaan ihmisenä ja työntekijänä huomaamista. Tämän toisen ihmisen näkemisen edellytyksenä on oman itsen näkeminen – eli kuinka hyvin esihenkilö tai johtaja tuntee itsensä ja tiedostaa omat heikkoudet, vahvuudet persoonallisuuden jne.

Ihmisiä ei myöskään voi ”piiskata” suorituksiin, koska silloin tehokkuus ei synny työn ilosta, luovuudesta ja innovatiivisuudesta, vaan pelosta. Ja se uuvuttaa porukkaa! Hellstenin mukaan uupunut henkilö on usein barometri, joka reagoi nopeimmin työpaikalla vallitsevaan johtamiskulttuuriin ja arvomaailmaan.

”Tämä pitäisi nähdä koko yhteiskunnan tasolla, koska uupuminen ja uupumisperäinen masennus on massailmiö. Pitäisi tutkia rakenteita ja arvoja. Ei se niin ratkea, että yritämme nostaa uupuneen ihmisen pystyyn ja takaisin mukaan järjestelmään, joka tuottaa lisää uupumista.”

Onko meillä rohkeutta myöntää, että johtamisessamme on selvästi kehittämisentarvetta ja lähdetään yhdessä etsimään keinoja? Vai pistämmekö pään pensaaseen suostumatta näkemään johtamisen kehitystarvetta ja suuntaamme energiat siihen, että ”uupunut” saadaan nopeasti takaisin työhönsä ”uupumaan” uudestaan?

Valmentava ja palveleva johtaminen

Johtamistaitona kyky kohdata erilaisia ihmisiä ja valmentaa heistä huippujoukkue korostuu entisestään. Tämä kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta miten sitä voi kehittää? Haastattelin tähän TTL:n erityisasiantuntija Peter Peitsaloa. Tässä hänen vinkit siihen, mistä voi aloittaa:

 1. Luo omalla toiminnallasi avointa, keskustelevaa ilmapiiriä. Sanoita ääneen omat odotuksesi tiimiläisiäsi kohtaa ja haasta tiimiläisiä kertomaan omia odotuksiaan toisilleen.
 2. Tee ihmiset riittävän tutuiksi niin itsesi kun kollegojen kanssa.
 3. Anna epäonnistua. Vältä mikromanageerausta, sillä se tappaa työn ilon ja syö luottamuksen nopeasti.
 4. Keskustele, älä käskytä.

Myös HBR jakoi keväällä vinkkejä hyvistä kysymyksistä, joiden avulla kuka tahansa meistä ja erityisesti johtavassa oleva henkilö voi osoittaa kiinnostusta toiseen.  Tässä varsin vapaasti suomennettuna kysymyksiä, joita voi kokeilla:

 1. Millä mielellä tänään? / Mitä kuuluu? / Miten menee?
 2. Kenen tai keiden kanssa on kivointa tehdä yhdessä töitä? / Mikä siitä tekee hyvän yhteistyösuhteen? / Minkälaiset asiat tekevät yhteistyöstä vaikean?
 3. Mitä haluat oppia? / Mikä innostaa sinua ja auttaa sinua kasvamaan?
 4. Mikä tai mitkä estävät sinua onnistumasta? / Mikä olisi pahinta mitä voisi tapahtua?

Varo vähättelemästä toisen kokemusta, tai lähtemästä itse ratkaisemaan tilannetta. Kuuntele rauhassa ja kysy tarvittaessa lisää. Kysy lisäksi, miten sinä voisit auttaa. Haasta myös tiimi- ja organisaatiorajoja ylittävään yhteistyöhön. Kysymällä ositat, että välität heidän kehityksestään ja haluat auttaa heitä saavuttamaan toiveensa. Keskustelemalla esteistä ja niiden ylittämisen keinoista, edesautat toisen toimeenpanokykyä ja vahvistat minäpystyvyyttä. Se, että ihmiset kokevat voivansa tehdä työnsä hyvin, on yhtä tärkeää kuin ”bonus”.

Aloita heti:

 • Mistä ajattelit aloittaa?
 • Mitä konkreettista teet?
 • Milloin teet?
 • Mistä tiedät että olet onnistunut?
 • Keneltä pyydät palautetta?

Lähteet:

Tommy Hellsten, Olemisen voima, Kirjapaja 2022

Harvard Business Review, HBR 22.3.2022: To Keep Your Best Employees, Ask Them These Questions

Johtaminen on muuttumassa radikaalisti – Terapeuttiguru Tommy Hellsten ennustaa uudenlaisen johtajuuden nousua: yksi taito ratkaisee

Johtamisessa on tapahtumassa yllättävä muutos – Herkkyys nousee johtajan vahvuudeksi