WayupOy-mentorikirja

Granlund tarjoaa työntekijöilleen mm. tuettua mentorointiohjelmaa. Tukeen kuuluu mentoreiden ja mentoroitavien rooliin liittyvää valmennusta sekä eri muodoissa olevaa tukea mentorointiparien yhteiselle matkalle. Toinen tällainen tuettu mentorointiohjelma päättyi lokakuussa 2023.

Mentorointiohjelma on osa Granlundin Paras Työpaikka -strategiaa. Taustalla on ajatus henkilöstön osaamisen jakamisesta ja hyvinvoinnin tukemisesta usein eri keinoin, joista valmentava mentorointi on yksi. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on vastata erilaisissa yhteyksissä tulleisiin toiveisiin saada tietotaito jakoon sekä tarjota tukea tiimien välillä.”

Minna Lappalainen, henkilöstöjohtaja, Granlund Oy

Mentoroinnista hyötyy koko yritys

Mentorointi tarjoaa kollegiaalista tukea parhaimpien käytäntöjen jakamisen lisäksi ajatteluun, verkostoitumiseen sekä urakehityksen pohtimiseen. Organisaatiotason hyötynä voidaan mainita myös alueellisesti laajentuneet liiketoimintamahdollisuudet sekä erilaisten toimintamallien jalkautumiset eri organisaatio-osien välillä.

”Yleensä organisaatioissa on pieniä seiniä ja siiloja. Tämä on erittäin hyvä tapa poistaa niitä ja auttaa talon sisäisessä verkostoitumisessa. Kun haluaa panostaa omaan henkilökuntaansa, sen hyvinvointiin, tiedonsiirtoon ja ajatustenvaihtoon, niin kyllä tällainen mentorointiprosessi tuo lisäarvoa.  Esimerkiksi toinen yksikkö tulee jatkossa tekemään ihan uutta liiketoiminta-aluetta, mitä siellä ei ole aiemmin tehty. Myös talon sisäisten työtapojen jakamista tapahtui, mikä yhtenäistää ja pakottaa arvioimaan ns. parhaita käytäntöjä.”

Mentori Otto Åkerberg, Regional Manager, Europe, Granlund Oy

” Emme ole koneita, joten tämän ohjelman yksi merkittävimmistä hyödyistä on ihminen itseä varten. Ammatti-identiteetti kaipaa eri uran vaiheissa vahvistusta. Miten olla osana tätä työyhteisöä ja vahvuutta omaan ammatilliseen ja ihmisenä kehittymiseen. Organisaatio hyötyy tästä henkilöstönsä sitoutumisena ja yhdessä oppimisen vahvistumisena. Se miten näemme itsemme, urakehityksemme, vaikuttaa kokonaisuudessaan siihen, miten Granlund menestyy. Myös hierarkia loisti poissaolollaan. Kaikki ohjelmaan osallistujat olivat samalla viivalla, ei ollut eri organisaatiotasoja tai titteleitä.”

Mentorointipari Susanna Sairanen, myynti- ja asiakkuusjohtaja, Granlund Oy ja Tiia-Lotta Tuominen, ympäristöasiantuntija, Granlund Oy

Kooste ohjelmaan osallistujien antamasta palautteesta:

  • 95 %:n työtyytyväisyys oli kasvanut ohjelman myötä
  • 95 % oli saanut lisää varmuutta työhönsä
  • 83 %:n vuorovaikutus erilaisten kollegojen kanssa oli parantunut
  • 83 % oli saavuttanut itselleen tähän ohjelmaan asettamansa tavoitteet
  • 78 %:n verkosto oli laajentunut
  • 72 %:n sitoutuminen työnantajaan oli kasvanut
  • 67 % koki, että yhdessä oppiminen ja tiedonjako eri yksiköiden välillä kasvoi ohjelman myötä

Kokemuksia mentorointiohjelmasta

”Asia mitä en osannut odottaa oli oman henkisen pääoman kasvu. Jouduin tarkastelemaan omia ajatuksiani ja olettamuksiani useaan otteeseen, jotta pystyin auttamaan mentoroitavaani eteenpäin. Opin tuntemaan myös monta granlundilaista mitä en usko, että olisin missään muussa tapauksessa onnistunut tapaamaan. Positiivinen kuva koko kokonaisuudesta – hieno matka!”

Otto Åkerberg, Regional Manager, Europe, Granlund Oy

''Kun lähdin mukaan ohjelmaan, ajattelin, että keskittyisimme mentoroinnissa vahvasti substanssiosaamisen kehittämiseen ja kasvattamiseen. Sain kuitenkin paljon laaja-alaisemman työelämään liittyvän sparrausta Susannalta. Kasvoin niin ihmisenä kuin ammattilaisena ja opin luottamaan omaan ammattitaitooni. Susannan tapa haastaa sekä ohjata katsomaan asioita eri näkökulmista ja taustalla vaikuttavista asioista, auttoi minua ymmärtämään, että kaikkea ei voi eikä kannata yrittää osata täydellisesti.  Ajatuksia ja uskoa itseen rakentava prosessi!"

Tiia-Lotta Tuominen, ympäristöasiantuntija, Granlund Oy

”Olen itse päässyt kokemaan matkaa mentoroitavan näkökulmasta, ja halusin vuorostani nyt auttaa jotain toista. Matkan alussa toki mietitytti se, minkälaisen parin mentoroitavakseni saan ja miten osaan auttaa häntä. Keskustelu- ja viestintäyhteys on tosi tärkeä mentorointisuhteen onnistumisen kannalta. Lisäksi koen, että mentoroitavan uskallus puhua ajatuksistaan vapaasti ja reflektoida omaa ajatusmaailmaansa on ehdoton edellytys onnistumiselle. Tiia-Lotta oli rohkea, avoin ja valmis puhumaan asioistaan. Hän sekä valmistautui tapaamisiimme että kirjasi ylös ajatuksiaan tapaamisten jälkeen. Nämä auttoivat minua pysymään mukana Tiia-Lotan ajatuksista, ajatusprosesseista sekä siitä miten hän aikoo työstää asioita eteenpäin. Olen tyytyväinen, kun Tiia-Lotta on tyytyväinen. Toki sen lisäksi sain kuin kaupan päälle myös itselleni uusia näkökulmia ja oman ajatteluni laajentumista"

Susanna Sairanen, myynti- ja asiakkuusjohtaja, Granlund Oy

Kysy lisää mentorointiohjelman toteuttamisesta: marjut@wayup.fi, 050 344 5779