Uskomukset - Tunnistatko ajatusvääristymäsi?

”Jos olet ihminen, sinulla on ajatusvääristymiä, stereotypioita ja ennakkoluuloja.”

Howard J. Ross

Kaikilla meillä on uskomuksia, jotka vaikuttavat tulkintoihimme vääristävästi. Uskomuksella tarkoitetaan mielentilaa, joissa ollaan vakuuttuneita jonkin väittämän tai asian totuudesta. Wikipedian mukaan uskomuksen voidaan katsoa viittaavan vakaisiin, subjektiivisiin käsityksiin ja tietoihin, mukaan lukien tunteet, joita ei voida perustella objektiivisesti. Uskomukseen oikeuttavat syyt yksilö määrittää ja valikoi usein tiedostamattaan. Syitä voivat olla esimerkiksi yleisesti tiedetyt tosiasiat ja niistä tehdyt johtopäätökset. Uskomuksissa on näin vahva tunnepitoinen osatekijä. Pahimmillaan uskomus ohjaa meitä tulkitsemaan tilannetta negatiivisesti, jolloin se estää meitä kuuntelemasta avoimesti, toimimasta viisaasti sekä ajattelemasta laaja-alaisesti.

Omien uskomusten tunnistaminen, tutkiminen ja tulkitseminen mahdollistavat myös niiden muuttamisen. Howard sanookin kirjassaan, että jokaisen meistä tulisi opetella hyväksymään omien ajatusten vääristymät ja niiden rajallisuus sekä päättää kiinnostua niiden vaikutuksista. Uskomuksiaan voi muuttaa!

Tutki uskomuksiasi

Valmentava mentorointi kirjassamme nostimme esiin Kimmo Takasen (2017) tutkimuksen ihmisten tunnelukoista ja uskomuksista. Hän luokitteli erilaisia rajoittavia uskomuksia, jotka estävät meitä käyttämästä potentiaaliamme. Uskomuksista tulee rajoittavia silloin, kun ne estävät meitä näkemästä tai tekemästä asioita. Tässä muutamia asioita mihin rajoittavat uskomukset voivat liittyä:

 1. Osaamiseen tai osaamattomuuteen
  • ”Olen tehokkaampi, kun saan tehdä yksin” Ihmisarvoni riippuu siitä, miten suoriudun” ”En osaa”
 2. Itsensä vähättelyyn
  • ”En pysty pitämään puoliani” ”Minun tulee olla muiden käytettävissä” ”Alistun muiden tahtoon”
 3. Hyväksynnän hakemiseen
  • ”Haluan, että kaikki pitävät minusta” ”En sano mitään, ettei tule riitaa” ”Myötäilen ihmisiä, joilla on vahvoja mielipiteitä”
 4. Tunteisiin tai tuntemuksiin
  • ”Tunteet eivät kuulu työpaikalle” ”Liika iloisuus vie uskottavuuden” ”Minua luullaan heikoksi, jos näytän tunteeni”
 5. Oikeutukseen
  • ”Ei koske minua” ”Tiedän parhaiten, joten minulla on oikeus määrätä” ”Saan sanoa suoraan mielipiteeni, vaikka joku pahoittaisikin siitä mielensä”
 6. Pessimistisyyteen tai positiivisuuteen
  • ”Pessimisti ei pety” ”Ei se kuitenkaan onnistu” ”Tätähän kokeiltiin jo vuonna…”

Uskomukset ja ennakkoluulot vaikuttavat siis kaikkeen toimintaamme. Ne voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia. Ne myös vaikuttavat niin yhteistyökykyymme kuin omaan toimintaamme. Uskomuksia ei kannata pelätä, vaan lähteä mielenkiinnolla tutkimaan.

Muista, että ihan kaikilla ihmisillä roolista riippumatta on omia ajatusvinoumia, eli uskomuksia!

Uskomusten muuttaminen

Uskomusten muuttaminen on prosessi, joka alkaa siitä, että tunnistaa omia uskomuksia. Uskomusten tunnistaminen onnistuu harvoin yksin, sillä niihin liittyy lähes poikkeuksetta vahvoja tunteita. Edellä kuvattua listaa voi hyödyntää tai kysyä kaverilta mitä hän on havainnut minun uskomuksistani tai asioista/tilanteista mihin yleensä ”jään jumiin”.

Tunnistamisen jälkeen on tärkeää eri arjen tilanteiden tutkiminen, jossa siis uskomus on rajoittanut. Niiden tilanteiden aikana heränneiden ajatusten ja tunteiden reflektointi sekä oman niihin tilanteisiin liittyvän toimintatavan tunnistaminen ovat erittäin tärkeä prosessi omien uskomusten muutosmatkalla. Sillä jos ei riittävän konkreettisesti tiedosta omia vaikuttimia ja niiden seurauksia, on mahdoton lähteä muuttamaan omaa ajattelua tai toimintaa.

Kolmas ja viimeinen vaihe on vaihtoehtoisen toiminta- tai ajattelutavan opettelu, joka myös vie aikaa. On siis mahdotonta sanoa, kuinka pitkä prosessi tämä on, mutta vaiheita on aina kolme: tunnistaminen, tutkiminen ja toiminta.  Prosessi etenee vaihe vaiheelta ja on turha siirtyä seuraavaan, jos edellinen on vielä kesken omassa päässä.

Coach auttaa!

Laita viestiä, niin soitan sinulle

Marjut 050 344 5779 tai  marjut@wayup.fi

Valmentava mentorointi – opas tehokkaaseen vuorovaikutukseen, Ristikangas, Ristikangas ja Alatalo, 2020. Kauppakamari

Howard J. Ross, Everyday Bias - Identifying and Navigating Unconscious Judgments in Our Daily Lives, 2020