Rikkinäinen vuorovaikutus - 5 vinkkiä vuorovaikutuksen kehittämiseksi

wayup-kenenvastuulla

Kun vuorovaikutus on rikki, se voi vaikuttaa negatiivisesti ihmissuhteisiin ja yhteistyöhön. Rikkinäinen vuorovaikutus voi ilmetä monin eri tavoin. Esim:

💔 Ei ymmärretä toisten näkökulmia tai tunteita. Tämä voi johtaa väärinkäsityksiin ja lisätä konfliktien mahdollisuutta.
💔 Viestintä heikkenee, kun ei olla enää avoimia ja rehellisiä toisilleen. Tämä voi johtaa tietojen puutteeseen ja epäselvyyksiin.
💔 Kun ei koe olevansa ymmärretty tai arvostettu, luottamus katoaa.
💔 Kun ei pystytä ilmaisemaan itseä selkeästi tai ymmärtämään toista, lisääntyy yleensä erilaiset konfliktit.
💔 Yhteistyö sakkaa ja ilmapiiri kärsii. Voidaan kokea jopa stressiä, kun vuorovaikutus on rikki. Tämä vaikuttaa yleensä niin henkilökohtaiseen hyvinvointiin kuin työsuoritukseenkin

Rikkinäinen vuorovaikutus vaikuttaa tiimin ja organisaation tehokkuuteen, siksi siihen kannattaa kiinnittää huomiota.

5 vinkkiä vuorovaikutuksen kehittämiseksi

Avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen vaatii usein tietoisia ponnisteluja ja harjoittelua. Poimi talteen 5 mielestämme tärkeintä vinkkiä vuorovaikutuksen parantamiseen. Näitä vinkkejä voi kuka tahansa lähteä toteuttamaan arjen erilaisissa kohtaamisissa.

 1. Keskity läsnäoloon
  • Kuuntele tarkkaavaisesti.
  • Vältä keskeyttämistä ja odota, kunnes toinen on puhunut loppuun, ennen kuin vastaat.
  • Käytä kysymyksiä saadaksesi lisää tietoa ja näyttääksesi kiinnostuksesi.
  • Rakenna keskustelua positiivisella ja kannustavalla tavalla.
 2. Yritä ymmärtää toista
  • Arvosta erilaisia näkemyksiä ja mahdollisia kulttuurisia eroja.
  • Ole avoin oppimaan uutta ja hyväksy erilaiset näkökulmat. Vältä kaikin keinoin arvostelua tai tuomitsemista.
  • Yritä ymmärtää toisen tunteita. Näytä empatiaa ja osoita, että välität hänen kokemuksistaan.
 3. Viesti selkeästi ja avoimesti
  • Ole selkeä viestinnässäsi. Vältä monimutkaista kieltä ja varmista, että sanomasi on helposti ymmärrettävissä.
  • Ole avoin omista tunteistasi ja ajatuksistasi.
  • Kiinnitä huomiota eleisiin, ilmeisiin ja kehon kieleen. Varmista, että nonverbaalinen viestintäsi tukee sanomaasi.
  • Hakeudu tilanteisiin, joissa voit oppia uusia näkökulmia ja parantaa vuorovaikutustaitojasi.
 4. Pyri tunnistamaan ja hallitsemaan omia tunteitasi
  • Ole tietoinen omista tunteistasi ja pyri käsittelemään niitä rakentavasti.
  • Vältä reagoimasta hetken tunteen mukaisesti, vaan anna itsellesi aikaa ja tilaa reflektoida ennen vastaamista.
  • Opettele tunnetaitoja, eli erilaisia tapoja tunnistaa ja hallita omia tunteita.
 5. Pyydä palautetta
  • Pyydä palautetta vuorovaikutustaidoistasi.
  • Käytä palautetta kehityksen työkaluna. Ole valmis oppimaan ja kehittymään jatkuvasti.
  • Kiitä saamastasi palautteesta. Avoimuus uusille ideoille ja näkemyksille edistää avointa vuorovaikutusta.