Mentoroinnin menestystekijät - Paulin opit sisäisestä ohjelmasta

Sain haastatella Paulia hänen kokemuksistaan organisaation sisäisestä mentorointiohjelmasta, joka heillä pyöräytettiin nyt jo kolmatta kertaa. Valmentava mentorointi on ajankohtaista, sillä kompleksisessa maailmassa asiat ovat varsin moniulotteisia. Tarvitaan aitoa vuorovaikutusta ja yhdessäoppimista!

Miksi organisaation sisäinen mentorointiohjelma?

”Mentorointi on valtavan hieno oppimisprosessi. Oppiminen on taito, jota pitää harjaannuttaa jatkuvasti, jotta voi omaksua uusia asioita, kehittää toimintatapoja, kyseenalaistaa nykyisiä tietoja ja taitoja sekä laajentaa ajattelua.

Hiljaista tietoa on valtavasti. Sitä on mahdotonta tallentaa exceliin, koska hiljainen tieto yleensä konkretisoituu vasta vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi olemme huomanneet, että onnistunut mentorointisuhde sitouttaa meitä asiantuntijoita niin organisaatioon kuin jatkuvaan kehittymiseenkin.”

Mitä onnistuneeseen mentorointiin sitten vaaditaan?

”Asennetta! Sitä, että mentori haluaa auttaa mentoroitavaa oppimaan ja onnistumaan. Kun mentori on mukana sillä ajatuksella, että tämä on tasaveroinen vuorovaikutussuhde, jossa hän mentorinakin voi oppia uutta, on mentorointisuhteessa erinomaiset onnistumismahdollisuudet.

Mentoroitavaltakin vaaditaan asennetta. Mentoroitavalla itsellään pitää olla halu ja tavoite tai tarve mentoroinnille. Hänen pitää sitoutua oppimaan, vaikka oppiminen ei aina ole kivaa. Väillä pitää mokata ja ennen kaikkea pysähtyä reflektoimaan omia ajatuksia ja tekoja, jotta voi oppia.

Mentorointia voi tehdä monella eri tavalla, mutta tarvitaan yhteinen ymmärrys siitä, mitä tässä ollaan tekemässä ja miten me tulemme yhdessä toimimaan.”

Mitä mentoroinnista saa?

”Itse sain työkaluja ja keinoja niin arkitekemiseen kuin itseni kehittämiseen. Esimerkkinä oman tunteen äärelle pysähtyminen on ollut todella hyödyllistä monessa tilanteessa. Sain mentoristani myös ”työystävän”, jonka kanssa tapaamme aina silloin tällöin vieläkin.

Toisella kerralla olin itse mentorina, ja opin valtavasti. Kuinka tärkeää onkaan pysähtyä ja pysäyttää toinen tutkimaan jotain havaintoa tarkemmin. Luottamuksellisessa suhteessa todellakin voidaan puhua avoimesti, vaikka mistä. Me puhuimme hyvinkin vaikeista asioista, eikä vaan hymistelty.

Opin niin työkaluja, menetelmiä kuin toisen erilaisesta lähestymistavasta paljon asioita, mitä olen voinut hyödyntää omassa työssäni – substanssiosaamisen kehittymisestä puhumattakaan.”

Mitkä ovat olleet teidän mentorointiohjelman menestystekijät?

 1. Panostus aloitukseen
  • Parien riittävä tutustuminen, roolien sekä tavoitteiden kirkastaminen
  • Aikataulusta ja pelisäännöistä sopiminen
  • Luottamuksen rakentaminen
 2. Suunnitelmallisuuden korostaminen
  • Hyvä suunnitelma – aiheet mietittynä seuraavaa kertaa varten
  • Omat muistiinpanot tukena, että on mihin palata
  • Aikataulutus ja kalenterointi – mitä pidemmälle ajat voidaan sopia, sitä helpompaa sovituista tapaamisista on pitää kiinni
 3. Yhteistyö ja yhdessä oppiminen
  • Toisen arvostuksen osittaminen
  • Valmistautuminen ja sovitusta kiinni pitäminen
  • Ajan jakaminen kovan substanssin ja pehmeiden arvojen välillä
  • Riittävä tuki: Ulkopuolinen valmentaja on ollut ihan pro! HR:n ja ylimmän johdon sitoutuminen ja tuki on myös tärkeää

Lisätietoa:

Lue lisää valmentavasta mentoroinnista ja mentorointiohjelmista

Tilaa Valmentava Mentorointi -kirja Kauppakamarikaupasta