Elääkö strategia organisaatiosi arjessa vai onko se johdon ”korulauseita”?

Yritysten strategiatyöhön käytetään usein valtava määrä aikaa ja energiaa – eli sen työstäminen maksaa paljon. Siksi aina välillä ihmettelen miten huonosti eri organisaatiot saavat strategian elämään arjessa. Tämä ei valitettavasti ole vain minun havaintoni, vaan myös Vaasan yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan vain 13 % johdosta ja 8 % keskijohdosta pystyy ilmaisemaan yhtiön strategian niin kuin se on yhtiössä virallisesti määritelty. Työntekijöistä vain 2 % tuntee strategian.

Usein syynä tähän ristiriitaan on se, että strategiaa ei ole sisällytetty tarpeeksi tiiviisti yrityksen päivittäiseen toimintaan. Strategian pitäisi olla enemmän kuin vain suunnitelma; sen tulisi elää ja hengittää organisaation jokapäiväisessä arjessa. Aloita vaikka näiden asioiden tarkistaminen omassa organisaatiossa:

 1. Varmista yhteinen ymmärrys
  • Ensimmäinen keino strategian onnistuneeseen jalkautumiseen on varmistaa, että kaikki organisaatiossa ymmärtävät strategian riittävästi samalla tavalla.
  • Johto on avainasemassa tässä prosessissa. Heidän tulee viestiä ja näyttää esimerkkiä strategian tarkoituksesta, tavoitteista ja merkityksestä koko organisaatiolle.
  • Säännölliset tiedotustilaisuudet, koulutukset ja avoimet keskustelut voivat auttaa varmistamaan, että jokainen työntekijä ymmärtää, mitä strategia tarkoittaa minun kohdallani ja minun työssäni.
 2. Luo strategia osaksi arjen prosesseja
  • Strategia on tuotava osaksi jokaisen työntekijän arkea.
  • Tavoitteet, päätöksenteko- ja toimintaprosessit tulee olla linjassa strategisten tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi suoritusmittarit ja palkitsemisjärjestelmät kannattaa suunnitella tukemaan strategian toteutumista.
  • Jokaisessa tiimissä ja tiimien välisessä yhteistyössä tarvitaan myös jatkuvaa seurantaa ja arviointia, jotta suunta pysyy samana. Jatkuva arviointi mahdollistaa nopean reagoinnin mahdollisiin korjaaviin toimenpiteisiin.
 3. Johda osallistamalla ja kannustamalla
  • Jotta strategia elää on sen oltava osallistava prosessi.
  • Kaikkien työntekijöiden tulee kokea, että heillä on rooli strategian toteuttamisessa. Johto ja esihenkilöt voivat rohkaista osallistumista ja luovuutta järjestämällä esimerkiksi työpajoja, joissa työntekijät voivat antaa panoksensa strategian kehittämiseen ja/tai sen soveltamiseen.
  • Jo pelkästään tiimipalavereissa säännöllisesti tehtävä arviointi siitä, mitkä työtehtävistämme tukevat eniten strategiaa ja millä tavoin, auttaa organisaatiota pysymään paremmin samassa suunnassa.

Yrityksen strategiatyö menee hukkaan, jos strategia on ”pölyä keräävä” paperi tai tiedosto. Samalla organisaatio myös hukkaa koko Suomen tarvitsemaa tehokkuutta, kun toiminta inhimillisistä syistä eriytyy. Ilman jatkuvaa arviointia menemme helposti autopilotilla, jolloin priorisoimme arjessa adhock tai itselle mieluisampia tehtäviä, kuin strategian ja tavoitteiden kannalta merkityksellisiä. Tähän voidaan tuoda tueksi myös toinen tutkimus: 10 v pitkäaikaistutkimus, jossa havaittiin vain 10 % esihenkilöistä toimii strategian ja tavoitteiden kannalta tarkoituksen mukaisesti.